Jimmy van Reenen

Mijn naam is Jimmy en ik ben geboren in 1994 in Almere maar woon nu al 8 jaar in Amsterdam. Ik heb al 20 jaar ervaring met het spelen van piano en ook al jaren ervaring in het lesgeven ervan. Mijn eigen achtergrond qua muziek is klassiek geweest; in Almere heb ik gestudeerd aan de […]

Martin Wachters

Martin Wachters had als kind jarenlang pianoles op de klassieke manier. Toch kwam het echte vuur voor het maken van muziek pas op zijn zeventiende toen hij zelf ontdekte dat je met behulp van akkoorden, toonladders en je gehoor op een veel makkelijkere, vrijere en creatievere manier muziek kan maken. Al snel ontdekte hij toen […]